ບົດບາດສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເວທີສາກົນ ຂອບການຮ່ວມມື ອາແຊັບ

ທ່ານ ດຣ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະ ທານ, ຜູ້ປະຈຳການຂອງຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ລັດຖະສະພາ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ 7 (ອາແຊັບ-​7) ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2012 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີບາງທັດສະນະ ຕໍ່ກັບບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດໃນເວທີສາກົນ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ,ຄວາມໝາຍຄວາມສຳ

ຄັນ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືຂອງ ASEP, ບົນເປົ້າໝາຍ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າ ກັບສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຊຶ່ງນັບແຕ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ II ເປັນຕົ້ນມາ (ສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ) ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສະຫະພັນ ລັດຖະສະພາສາກົນ ຫຼື IPU ຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1898, ເປັນເວທີສູງສຸດຂອງລັດຖະສະພາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາໃນທົ່ວໂລກ, ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດບັນດາສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ; ສະມັດຊາລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ຊາດອາຊຽນ ຫຼື AIPA ສ້າງຂຶ້ນ ໃນປີ 1977 ເພື່ອເປັນຕົວ ແທນຂອງປະຊາຊົນໃນອາຊຽນ; ເວທີລັດຖະສະພາ ອາຊີປາຊີຟິກ ຫຼື APPF ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1993 ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາປະເທດ ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ; ສະມັດ ຊາລັດຖະສະພາອາຊີ ຫຼື APA ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 1999 ລົງເລິກ ວຽກສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ແລະການ­ຮ່ວມມື; ອົງກາ­ນສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ອາຊີ- ປາຊີຟິກ ຫຼື APPCED ສ້າງຂຶ້­ນໃ­ນຊຸມປີ 1980 ເພື່ອຊຸກຍູ້ການ­ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕິດພັນ­ກັບ ກາ­ນພັດທະນ­າ; ເວທີສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊີ ຫຼື AFPPD ສ້າງຂຶ້­ນໃ­ນປີ 1980 ເພື່ອຊຸກຍູ້ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ສົ່ງເສີມວຽກງານປະຊາກອນ­ຕິດພັ­ນກັບກາ­ນພັດທະ­ນາ; ອົງກາ­ສະມາຊິກລັດຖະສະພາລະ ຫວ່າງຊາດ ເພື່ອກາ­ນບໍລິການ­ທາງສັງຄົມ ຫຼື IPSS ສ້າງຕັ້ງຂຶ້­ນໃ­ນປີ 2007 ເພື່ອສົ່ງເສີມກາ­ນບໍລິກາ­ແກ່ສັງ ຄົມ; ສະມັດຊາລັດຖະສະພາຝຣັ່ງໂກໂຟ­ີ APF ສ້າງຂຶ້­ນໃ­ນຊຸມປີ 1960 ເພື່ອເປັນ­ຕົວແທ­ນໃຫ້ແກ່ບັ­ນດາປະເທດ ສະມາຊິກຝຣັ່ງໂກໂຟນ­ີ; ອົງກາ­ນລັດຖະສະພາສາກົ­ນ ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັ­­ນນາຍແພດ ຫຼື IMPO ສ້າງຂຶ້­ນຊຸມປີ 1980 ເພື່ອຊຸກຍູ້ກາ­ນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ເປັນນາຍແພດ; ເວທີເລ ຂາທິກາ­ນໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາພາກພື້­ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື SGFAPP ສ້າງຂຶ້ນໃ­ນປີ 2009 ເພື່ອສົ່ງເສີມກາ­ນ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫ້ອງວ່າກາ­ລັດຖະສະພາ ປະຈຳພາກພື້­ນ.

ນອກຈາກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະສະພາແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ໂດຍຜ່ານ ອົງການເຫຼົ່ານີ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເພີ່ມທະວີພະລັງບົ່ມຊ້ອນ ຂອງການທູດປະຊາຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮັບກຽດຈາກບັນດາປະເທດໃນອາ ຊຽນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ລະດັບກຳມາທິການເປັນຕົ້ນ: ສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 26 ຫຼື AIPA-26, ເວທີລັດຖະສະພາ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄັ້ງ​ທີ 17 ຫຼື APPF-17, ສະມັດຊາລັດຖະສະພາຝຣັ່ງໂກໂຟນີ APF, AIFOCOM 4 ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົ­ນຕ່າງໆ; ພິເສດປີນີ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການ­ເຊື່ອໝັ້­ນ ໄວ້ວາງໃຈຈາກອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ໃຫ້ເປັ­ນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ASEP-7 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ຕຸລາ 2012 ທີ່­ນະຄອນ­ຫຼວງວຽງຈັ­ນ ຊຶ່ງແມ່­ນເວທີປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ລັດຖະສະພາ ຂອງບັນດາປະເທດ ໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນ­ບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະ­ະທຳ-ສັງຄົມ ລະຫວ່າງ ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ເພື່ອເອົາທັດສະນະເອກະພາບ ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆນຳສະເໜີຕໍ່ຝ່າຍ ບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ) ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ກອງປະຊຸມ ASEP ເກີດຂຶ້­ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອີຣົບ ASEM. ດັ່ງນັ້ນ­, ເມື່ອປະເທດ ໃດຮັບພາລະເປັ­ນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ ASEM; ລັດ ຖະສະພາປະເທດນັ້ນ ກໍມີພັນທະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ ASEP ຄຽງຄູ່ກັນໄປ. ກອງປະຊຸມ ASEP ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ­ 6 ຄັ້ງ, ຊຶ່ງຄັ້ງທີ I ໄດ້ຈັດຂຶ້ນປີ 1996 ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ຄັ້ງທີ II ປີ 2000 ທີ່­ປະເທດຟິລິບປິ­ນ, ຄັ້ງທີ III ­ປີ 2004 ທີ່­ ສສ. ຫວຽດ­ນາມ, ຄັ້ງທີ IV ປີ 2006 ທີ່­ປະເທດແຟັງລັງ, ຄັ້ງທີ V ປີ 2008 ທີ່ ສປ.ຈີນ ແລະ ຄັ້ງທີ VI ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2010 ທີ່ປະເທດ ແບນຊິກ. ເພື່ອປະຕິບັດ​ພັນທະ​ດ້າ​ນກາ​ນເມືອງ ​ແລະ​ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ ​ກໍ​ຄື​ ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ໃນຖານະທີ່​​ເປັນ­​ສະມາຊິກ​ສົມບູນຂອງ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ການເຫັນ​ດີ​ຕົກລົງ​ກັນຜັດ​ປ່ຽນ​ກັນເປັ​ນເຈົ້າພາບ​ຈັດກອງ​ປະຊຸມ ​​ຂຶ້ນ 2 ປີ​ຕໍ່​ຄັ້ງ ລະຫວ່າງ ​ທະວີ​ບອາຊີ-ເອີຣົບ ເພື່ອ​​ຕີ​ລາຄາ​ ​ແລະ​ ທົບ​ທວນຄື​ນການ​ປະຕິບັດ​ແຜນການຮ່ວມມືທັງສາມຂົງເຂດ ​ແລະ​ ສ້າງ​ຂອບ​ເຂດການ​ເຄື່ອນໄຫວ​ວຽກງານ​ ໃນຕໍ່ໜ້າ; ທັງ​​​ເປັນ​ເວທີ​ປຶກສາ​ຫາລື ສຳລັບ​ບັນດາສະມາຊິກ​​ລັດຖະສະພາ ໃນ­​ຂົງ​ເຂດ​ອາຊີ ​ແລະ ​ເອີ​ຣົບ​ ໄດ້​ພົບ​ປະສົນທະນາ​ແລກປ່ຽນຄຳ​ຄິດ​​ເຫັນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມື ແລະ ທັງເປັ­ນການ­ເຜີຍແຜ່ແນ­ວ ທາງການ­ເມືອງຂອງພັກ ໃຫ້ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເຂົ້າໃຈ ເພື່ອທັດສະນະ​ສຶກສາ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ວັດ​ທະນະ​ທຳຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ.

ASEP ຍັງມີໜ້າທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຂົງເຂດການຮ່ວມມື ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບໍ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ ຊຶ່ງໄລຍະນີ້ໄດ້ເລັງໃສ່ບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ການສົ່ງເສີມ ການເຈລະຈາກັບອົງການການຄ້າໂລກ, ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພະລັງງານ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ອາຊີ-ເອີຣົບ, ແລກປ່ຽນການໄປມາຫາສູ່ກັນ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນສອງພາກພື້ນ. ນອກນັ້ນ ASEP ຍັງສົ່ງເສີມ ການຮ່ວມມືຜ່ານກອງທຶນ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຊຶ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທຶນດັ່ງກ່າວຕາມຄວາມ ສະໝັກໃຈ./

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s