ການ​ແຈ້ງ​ພາສີ​ລ່ວງ​ໜ້າ

​ເພື່ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​​ໃຫ້​ແກ່ຂັ້ນ​ຕອນການ​ຊໍາລະ​ພາສີ​ນໍາ​ເຂົ້າ ທ່ານ​ສາມາດ​ຍື່ນ​ການ​ແຈ້ງ​ພາສີ​ກ່ອນ​ທີ່​ສິນຄ້າ​ຈະມາ​ຮອດ. ເຊິ່ງທ່ານ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ກ່ອນ ​ພາຍ​ໃນ 7 ວັນ​​ລັດ​ຖະ​ການ ກ່ອນມື້ທີ່​ສິນຄ້າ​ຂອງ​ທ່ານຈະ​ມາ​ຮອດ ​ໂດຍ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການ​ແຈ້ງ​ພາສີ​ຕາມ​ແບບ​ປົົກກະຕິ. ທ່ານ​ສາມາດ​ຈ່າຍ​ພາສີ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເວລາ​ສິນຄ້າ​ມາຮອດ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s