ສິນຄ້າ​ທີ່​ນໍາ​ເຂົ້າພາຍ​ໃຕ້​ລະບອບ​ສາງ​​ເກັບ​ສິນຄ້າ

ສິນຄ້າ​ສາມາດ​ນໍາ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ພາຍ​ໃຕ້ ລະບອບ​ສາງ​​ເກັບ​ສິນຄ້າ ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຈຸດປະສົງເອົາສິນຄ້າເຫຼົ່າ ນັ້ນອອກມາຈໍາໜ່າຍ​​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ໃນ​ທັນທີ. ພາສີ​ຈະ​ຖືກ​ງົດ​ເກັບ​ສໍາລັບ​ໄລຍະ​ເວລາ​ທີ່​ສິນຄ້າ​ຖືກພັກ​ໄວ້​ໃນ​ສາງ​ເກັບ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ຈະ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ພາສີ​ເມື່ອ​ສິນຄ້າ​ຖືກນໍາ​ອອກ​ມາ​ຈໍລະ​ຈອນ​​ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໃນ ຕະຫຼາດ.

ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໃບ​ແຈ້ງ​ພາສີ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ພາຍ​ໃຕ້ ລະບອບ​ສາງ​​ເກັບ​ສິນຄ້າ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ນໍາສິນຄ້າ​ເຂົ້າສາງເກັບ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ​ໃບ​ແຈ້ງ​ພາສີ​ນໍາ​ເຂົ້າແບບ​ປົກກະຕິ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ທ່າ​ນຕ້ອງການ​ນໍາ​ສິນຄ້າອອກມາ​ຈໍາໜ່າຍ​.

ສາງ​ເກັບ​ສິນຄ້າ​ມີຫຼາຍປະ​ເພດ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ກະລຸນາເບິ່ງ ມາດຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ພາສີ.

ສາງ​​ເກັບ​ສິນຄ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸມັດຈາກ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ. ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ຈົດ​ທະບຽນ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການນໍາ​ໃຊ້​ສາງ​ເກັບ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ໄດ້​ອະນຸຍາດ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s