ການລົງທືນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານ ກະຊວງແຜນການ

Standard

ການລົງທືນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານ ກະຊວງແຜນການ

ຂັ້ນແຂວງສາມາດ ອານຸມັດ ການສັມປະທານ ການລົງທືນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ຜ່ານກະຊວງ ແຜນການ

ແຜນການ ສົ່ງເສີມການ ລົງທືນຂອງ ຣັຖະບານລາວ ປັດຈຸບັນນີ້ ຂັ້ນແຂວງ ສາມາດ ອານຸມັດ ການສັມປະທານ ການລົງທືນ ຈາກຕ່າງ ປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ຜ່ານກະຊວງ ແຜນການ ແລະການ ລົງທືນ ເວັ້ນເສັຽຈາກ ໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ທາດ ໂຄງການສ້າງ ເຂື່ອນຜລິດ ກະແສ ໄຟຟ້າ ຊື່ງຕ້ອງສົ່ງ ໃຫ້ກະຊວງ ເປັນຜູ້ ພິຈາຣະນາ, ຕາມການ ເປີດເຜີຽ ຂອງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຂັ້ນສູງ ກົມການ ສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງ ການລົງທືນ ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ.

ບາງແຂວງ ທີ່ສາມາດ ມີເງື່ອນໄຂ ໃນການ ອານຸມັດ ການລົງທືນ ໃນໂຄງການ ທີ່ສົ່ງເສີມນັ້ນ ຄັນມັນບໍ່ມີ ຂອບເຂດ ຢູ່ໃນບັນຊີ ສົ່ງເສີມແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະ ທືນນ້ອຍ ຫລືທືນຫລາຍ ກໍແມ່ນ ສາມາດໃຫ້ແຂວງ ເປັນຜູ້ ອານຸມັດໄດ້ ພໍສະລຸບ ໄດ້ວ່າ ຂັ້ນແຂວງ ສາມາດ ອານຸມັດ ການລົງທືນ ໃຫ້ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງ ປະເທດ ໃນຈໍານວນ ປະເພດ ການລົງທືນ ທີ່ຣັຖະບານກາງ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນບັນຊີ ການສົ່ງເສີມ ການລົງທືນ ລະດັບແຂວງ ເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນອໍານາດ ໃນການ ອານຸມັດ ການລົງທືນ ລະດັບໃຫ່ຽໆ ຍັງຕ້ອງແມ່ນ ທາງກະຊວງ ເປັນຜູ້ ພິຈາຣະນາ. ທ່ານວ່າ ນະໂຍບາຍ ໃໝ່ນີ້ແມ່ນ ເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ນັກ ລົງທືນ ທັງພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດ.

ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມີການ ອານຸຍາດ ໃຫ້ມີຄວາມ ສະດວກໃນ ການຈົດ ທະບຽນງ່າຍຂື້ນ ຕາມກົດໝາຍ ບາງຂະແໜງ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນ ກັບສິດ ສັມປະທານບໍ່ ເຣື້ອງໄຟຟ້າ ເຣື້ອງບໍ່ແຮ່ ຕ່າງໆ ກໍຈະເປີດ ໃຫ້ມີການ ຈົດທະບຽນ. ການອານຸມັດ ການລົງທືນ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງຜ່ານ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນນັ້ນ ໄດ້ແກ່ ການລົງທືນ ຂະແນງ ກະສິກັມ. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍດີ ນະໂຍບາຍ ໃໝ່ນີ້ກໍຈະ ບໍ່ອານຸຍາດ ໃຫ້ລະດັບ ແຂວງ ອານຸມັດ ການລົງທືນ ທີ່ມີມູນ ຄ່າສູງໄດ້ ຈະວ່າ ຂະແໜງ ໃດກໍດີ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s