ຍື່ນຂໍໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ (DIMEX)

ລະບຽບ​ການ​ນີ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້ ​ເພື່ອຂໍ​ເອົາ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ນໍາ​ເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ ​ຈາກກົມ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ (DIMEX/MOIC) ສໍາລັບ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໄດ້ຮັບ ໃບ​ອະນຸຍາດ​ນໍາ​ເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ.

​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ນໍາ​ເຂົ້າ​/ສົ່ງອອກອາດ​ເປັນ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ຫຼື ບໍ່​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ. ໃບ​ອະນຸຍາດ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ ​ຈະ​ຖືກ​ອອກ​ໃຫ້​ໃນ​ທຸກໆ​ກໍລະນີ ​ໂດຍ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ວ່າ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ດ້ານ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ ​ປົກ​ກະຕິ​ຖືກ​ຕອບ​ສະໜອງ​ໄດ້. ໃບ​ອະນຸຍາດ​ແບບ​ບໍ່​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ອອກ​ໃຫ້ ​ໂດຍ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການພິຈາລະ ນາ​ຂອງ DIMEX. ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ ນີ້​ແມ່ນ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ໂຄ​ຕ້າ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ.

ຂະບວນການຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດແມ່ນຄືກັນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ເອກະສານທີ່ຕ້ອງຍື່ນປະກອບນັ້ນ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນແດ່ ລະຫວ່າງການນໍາເຂົ້າກັບ ການສົ່ງອອກ.

ກະລຸນາ​ເບິ່ງ ດໍາລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​-ສົ່ງ​ອອກ ​ເລກທີ 114 ສໍາລັບ​ກົດ​ລະບຽບ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ນໍາ​ເຂົ້າ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s